Translate

Böcker och antologier


Erik Gustafsson föddes tio år före den ryska revolutionen. Han dog sju år efter murens fall. Han levde i nästan ett helt sekel, upplevde två världskrig och åtskilliga revolutioner. 
Han byggde vårt välfärdssamhälle, och han förbannade dem som sålde ut det. När fascismen växte sig stark i Europa på 1930-talet gjorde han som tusentals andra unga män och kvinnor från hela världen. Han reste som frivillig till Spanien.
Om honom och hans kamrater skrivs det inte i skolböckerna. Nu är de borta och kan inte själva längre berätta hur det var. 

Därför har Kerstin Gustafsson Figueroa skrivit sin pappas historia. Men det är en berättelse inte bara om honom, utan om så många fler, en hel generation, om en annan tid och en annan värld. 

Det har blivit en starkt berörande bok och ett ömsint porträtt av en pappa, ett slags äreminne. Men det är också en berättelse om politik, engagemang och drivkrafter som lever vidare från en pappa till hans dotter i en annan tid.”
Sören Sommelius, författare och kulturskribent på Helsingborgs Dagblad

Jag tycker bra om sättet du berättar - klart, tydligt och varmt växer historien fram, den individuella och den kollektiva. Din bok har fått mig att minnas dessa unga mäns bedrifter, som drivna av solidaritet riskerade sina liv för mitt lands frihet.”
  Francisco J. Uriz, författare, poet och översättare.


Migra Förlag   ISBN 978-91-9808-252-4

Du kan beställa boken direkt via e-post kerstingustafssonfigueroa(a)gmail.comFör Guds skull
Människorna som intervjuas i den här boken är av olika ursprung och har vitt skilda erfarenheter, men de har tron gemensamt. De är muslimer i Sverige.

Bokförlaget Atlas 2007   ISBN 978-91-7389-308-4
Gränslös kärlek
Gränslös kärlek är den första boken i sitt slag om gränsöverskridande samlevnad i Sverige. Relationer över gränser utmanar människors uppfattningar och fördomar. Många som lever tillsammans med någon med en annan religion eller hudfärg menar att de flesta problemen inte finns mellan makarna, utan i förhållande till omgivningen.


Bilda förlag 2005   ISBN 91-574-7782-5

Sumpan forever
Människor som bor i Sundbyberg - från Örsvängen och Sturegatan, skönhetssalongen och teaterskolan, Hallonbergens centrum och idrottsplatsen, till Ängskolan och Oskarsvägen. 


Sumpanborna Kerstin Gustafsson Figueroa, Annika Sundbaum Melin och Henrik Kolbjèr har skrivit, Susanne Sandström har fotograferat.

Bilda förlag 2005   ISBN 91-574-7820-1

Profetens döttrar
Intervjuer med muslimska kvinnor bosatta i Sverige med islam som den gemensamma utgångspunkten. För svenskar är islam och dess kvinnosyn svår att förstå, och i okunnigheten finns ofta en grogrund för främlingsfientlighet.


Utbildningsförlaget Brevskolan 1993   ISBN 91-574-3611-8Spaniens sak var vår
Berättelsen om de 500 svenska unga män som reste iväg för att försvara demokratin under det spanska inbördeskriget. I Sverige, och resten av världen, växte en stark solidaritetsrörelse med det spanska folket fram: Spaniens sak är vår, löd parollen. Spanienfrivilliga berättar om sina livsval och erfarenheter 50 år efter kriget.


Kerstin Gustafsson Figueroa och Mekki Karlsson
Svenska Fredskommittén och Svenska spanienfrivilligas kamratförening 1992.


ISBN 91-630-1133-6
Perestrojkans kvinnor
En bok om kvinnors liv under Sovjetunionens sista år: Om kärlek och familjeliv, barnafödande och barnuppfostran, stads- och kolchosliv, arbete och fest, köer och kosmetika, inflytande och maktlöshet, manschauvinism och kvinnokamp. 30 kvinnoporträtt som tillsammans speglar vardagslivet i glasnosts och perestrojkans omvälvande tid.


PRISMA 1991   ISBN 91-518-2415-9

Sovjet till vardags
Ryssar berättar öppenhjärtigt om sina vardagsbekymmer och glädjeämnen. Dessutom avsnitt om Sovjetunionens historia, fakta om de 15 republikerna samt en kortfattad språkhistoria.

Utbildningsförlaget Brevskolan 1991 ISBN 91-574-3197-3No pasarán
Om spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascisterna.


Kerstin Gustafsson Figueroa m fl

Nixon 2008   ISBN 978-91-9772-080-9Pudelns kärna
– en bok om Ordfrontfejden I denna bok ger en rad Ordfront närstående skribenter och författare en fördjupad och sammansatt bild av den dramatiska Ordfrontfejden som utspelade sig 2003-04.

Kerstin Gustafsson Figueroa m fl

Nixon 2006   ISBN 91-975062-7


Hundra år av gemenskap i kamp för socialism och människovärde
Antologi till minne av Ung Vänsters 100-årsjubileum år 2003.

Kerstin Gustafsson Figueroa, m fl

Nixon förlag 2003   ISBN 91-972-0198-7